Čistilna akcija

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER tudi letos
organizira skupno čistilno akcijo na celotnem območju, ki
bo v SOBOTO, 4. aprila 2020.


Na ta način želimo vsem krajanom potrkati na zavest, kako pomembno
je imeti čisto in zdravo okolje. Zavedamo se, da je doseganje tega
cilja odvisno od vseh nas. Zato se nam s to mislijo pridružite v čim
večjem številu na dan ko bo čistilna akcija potekala !


 Zberemo se pred trgovino v JURKLOŠTRU ob 8.00 uri.
 Plastične vreče priskrbi krajevna skupnost in se jih razdeli na dan akcije.
 Zaključek akcije s skupno malico bo ob 12.00 uri pred Kartuzijsko pristavo v Jurkloštru.
 Skupno zbirno mesto za vse zbrane komunalne odpadke v vrečah je
na dvorišču Kartuzije in velja samo za dan akcije.
 Za kosovne odpadke lahko vsak krajan sam ali skupina krajanov
naroči odvoz s kontejnerjem pri JP Komunali Laško.

Vsak lastnik je odgovoren, da na svojem zemljišču poskrbi za
odstranitev odlagališča odpadkov, ki kvarijo ugled naravnemu okolju
in negativno vplivajo na varstvo narave.

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON