Rahljanje ukrepov

Nov teden in pred nami so novi napotki, predlogi in sprejeti ukrepi, ki jih prinaša z mesecom junijem razglašen konec epidemije COVID-19.

Tretji paket pokoronskih ukrepov so jasneje razdelali in na svoji spletni strani pojasnili tako predstavniki vlade, kot predstavniki NIJZ.

Področja katera ukrepi zadevajo, so vse od splošnih pravil s področja osebne zaščite pred omenjenim virusom, kot tudi s področja kulture, turizma, šolstva in nekaterih drugih.

Za večino ostaja napomembnejše vprašanje osebne varnosti/zaščite pred virusom, kateri ukrepi se torej še naprej ohranjajo? Pričnimo z ohranjanjem medsebojne razdalje, temeljitim umivanjem in razkuževanjem rok ter uporabo mask, pod pogoji kakršne je opredelila vlada v preteklem koncu tedna. Opozoriti velja, da predlogi in napotki s strani NIJZ NISO zakonski predpisi oziroma ukrepi. Zato se za podrobnejšia navodila za posamezno področje obrnite na spletno stran VLADE RS - rubrika COVID-19.

Ukrepi se torej nanašajo tudi na že omenjeno področje kulture, kjer so se sprotila druženja v smislu združevanja posameznikov na prostem (do 200 ljudi), vendar ob upoštevanju higienskih navodil in ohranjanju medsebojne razdalje. 

V šole so se ponovno vrnili vsi učenci osnovnih šol, dijaki bodo šolanje (izjema zaključni letniki) zaključili po že ustaljeni praksi, od doma. Pri tem vsi starši upoštevajte navodila s strani posameznih šol ter ne pozabite na navodila pri uporabi javnega oziroma šolskega prevoza.

Kot na vseh področjih se nenehane spremembe dogajajo na poročju turizma, delno gostinstva, zato je te dni bistveno upoštevati URADNE ukrepe, objavljene in posredovane s strani VLADE RS.

Glede delovanja KS Jurklošter - s 3. junijem ponovno pričenjamo z rednimi URADNIMI URAMI vsako prvo sredo v mesecu, med 16. in 17. uro, uradne ure potekajo v prostorih urada KS Jurklošter. Namen le teh je, da se lahko v navedenem času uradnih ur, osebno oglasite pri dežurnemu svetniku vsi krajani z morebitnimi vprašanji.

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON