Lovsko družina Jurklošter
Lahov graben 10 B , 3273 Jurklošter
Telefon:
E-pošta:
041 428 335
/
Starešina:
Miroslav Lavrič
Davčna številka:
TRR:
84994505
SI56 0510 0801 5404 271
Dejavnost:
Lovstvo
Število članov:
43
Logotip:
ld jurkloster


Uprizoritve lovskega krsta (ko pripravnik postane lovec ob uplenitvi prve divjadi), slike Sv. Trojice kjer se izvaja Hubertova maša, ki je zavetnik lovcev.
Zahodni predel bohorskega pogorja, ki se zaključuje z obsežnimi območji, sredi katerih se vzpenjajo Lisca, Ješivec, Rudenik, Trojica in Voluš, tvori razgiban svet, poln strmih bregov in prepadnih globač. Ta svet je porasel z obsežnimi, zlasti listnatimi gozdovi, ki nudijo idealne življenjske razmere tukajšnji divjadi. Na tem svetu se nahaja lovišče lovske družine Jurklošter. Takoj po drugi svetovni vojni so z njim do leta 1949 upravljali delavci takratne gozdne uprave, ko se je tega leta nato ustanovila lovska družina Jurklošter. V preteklosti je bil Jurklošter s svojo okolico daleč znan po divjih prašičih. Po ustnem izročilu je v teh krajih živel odkar pomnijo tukajšnji ljudje. Prvi oprijemljivi podatki o njihovi prisotnosti in lovu nanje segajo v obdobje proti koncu prve svetovne vojne. Takratni zakupnik lovišč in lastnik večine okoliških gozdov je namreč v svojem lovišču želel povečati njegov stalež, zato je spustil v lovišče nekaj mladičev, ki jih je dal pripeljati iz kočevskih lovišč.Tako sega prvi evidentirani odstrel prašiča že v leto 1924.

Druga svetovna vojna, tudi takratnemu lovišču ni prizanesla, saj je bilo po koncu le-te izropano in praktično prazno. Tako je novoustanovljena lovska družina v tistem času usmerila vse sile, kako čimprej dvigniti številčnost divjadi. Z načrtnim delom in odrekanjem se je stalež divjih prašičev začel hitro popravljati. Pri tem pa niso zanemarili tudi druge divjadi. Tu mislimo predvsem srnjad, katere številčnost se je prav tako začela počasi, vendar vztrajno večati. Danes tako srnjad predstavlja glavno divjad s katero upravlja lovska družina. Številčnost divjega prašiča pa v zadnjem času ni tako velika kot je bila pred desetletji. Vpliv človeka na okolje tako ni zaobšel tudi teh krajev, čeprav še obstajajo predeli neokrnjene narave. Strmi, delno skalnati robovi nad dolino Gračnice nudijo zavetišče gamsu, kjer se predvsem na Vranskem robu nahaja precejšnja populacija. Pa tudi v ostalih predelih lovišča, ga često videvajo. Od male divjadi je najbolj številčna lisica, sledijo ji kuna belica, jazbec in kuna zlatica.

Lovska družina dolgo ni imela svojih prostorov, saj so v začetku vse društvene zadeve urejali v pisarni takratnega gozdnega gospodarstva, nato pa v dvorani v bivšem lesnem obratu. Vendar se je kmalu porodila ideja, da bi zgradili lastni dom. Gozdno gospodarstvo jim je odstopilo nekaj zemljišča v bližini kraja, kjer so leta 1981 slovesno otvorili novo lovski kočo. Leta 2000 pa so zraven doma postavila še moderno zbiralnico divjačine.

Danes lovska družina Jurklošter upravlja z loviščem skupne površine 4803 ha od katere je 4678 lovne.

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON