Zanimivosti v KS Jurklošter
 


Jurklošter:
ime kraja je sestavljenka imena prvega posestnika Jurija in besede klošter-samostan.

Kartuzija Jurklošter je bila v dolini reke Gračnice ustanovljena okoli leta 1170, tako je zaradi kartuzijanov bil Jurklošter znan po vsej Evropi.  Od nekdaj mogočne samostanske stavbe in kasnejše graščine se je do danes ohranil del obzidja s poznoromansko cerkvijo sv. Mavricija in obrambnim stolpom. 

Cerkev sv. Mavricija, ki je bila prvotno samostanska cerkev iz tega obdobja izvira posebna zanimivost cerkve kamnit gotski strešni stolpič iz 14. stol., na Slovenskem sicer nekaj posebnega. Cerkev je primer poznoromanske sakralne arhitekture in je od leta 1856 župnijska cerkev. Oblika cerkve je ozka in dolga, tipično samostanka, njena posebnost je rebrast križni obok – arhitekturna posebnost, imenovana »laška skupina«, ki se je nato pojavila še pri nekaterih drugih cerkvah v laškem okolišu. Zanimiva je tudi zunanjost cerkve, v nišah neoromanske fasade so upodobljene tri osebe, ki so povezane s preteklostjo samostana in cerkve – kip krškega škofa Henrika I. in kip sv. Janeza Krstnika, kip v osrednji niši pa naj bi upodabljal Leopolda VI. Babenberškega ali sv. Mavricija

Cerkev sv. Trojica, ki stoji na istoimenskem 851 m visokem hribu je podružnična cerkev župnije Jurklošter - povezava.

Cerkev sv. Jošta pod Lisco leži ob planinski poti na Lisco, ki je s 948 m najvišji vrh v KS. Cerkev sv. Kancijana na Kremenu je sicer podružnična cerkev Župnije Razbor, ki obsega tudi naselja v KS Jurklošter in sicer: Polje, Polana, Henina in Kremen. Cerkev je v virih prvič omenjena 1545, gre za poznogotsko stavbo, kar je razvidno iz obstoječe ladje cerkve.

Dolina reke Gračnice je vključena v evropsko omrežje posebnih varstvenih območij Natura 2000.

Orionova pot, ki je zgodovinsko-naravoslovna tematska pohodna pot speljana po sledeh starodavnih kultur, ki je v letu 2015 prejela priznanje za 1. mesto na regijskem tekmovanju za »Naj pot«, ki ga podeljuje TZS v sodelovanju z Zavodom za gozdove in GIZ za pohodništvo in kolesarjenje. Pot z izhodiščem v Jurkloštru pri obrambnem stolpu poteka čez Mrzlo Polje, Pojerje, Blatni Vrh, Puršnico, Marof, Mrzlo Polje in se konča v Jurkloštru.

Rimljani v Jurkloštru: skozi Jurklošter je vodila rimska cesta iz Celeie v Neviodunum (današnje Drnovo pri Krškem) v Posavju.

Steklarna je v Jurkloštru obratovala od leta 1802 do 1860, ob njej je nastalo naselje Jurklošter. Steklarno je nasledila papirnica, ki je obratovala do 1. svet. vojne.

NOB: Jurklošter je imel med NOB pomembno vlogo, na Voluš in v Lahovem Grabnu, sta bili partizanski bolnišnici, ki nista bili nikoli izdani. Izdana pa je bila postojanka na Njivcah, kot tudi tiskarna v Tajni. Skozi Jurklošter in po dolini Gračnice se je 12. in 13. februarja 1944 po globokem snegu prebijal del XIV. divizije na svojem zgodovinskem pohodu na Štajersko. Na Polani, se nahaja tudi stavba bivše Osnovne šole, ki je bila leta 1944 prva osvobojena osnovna šola na osvobojenem Štajerskem.

 

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON