Vabilo na 2. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 3. 12. 2019

V  A  B  I  L  O

Vabim  Vas na 2. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v čertek, dne 12. 12. 2019, ob 19.00 uri

v sejni sobi KS Jurklošter

Dnevni red:

 

  1. Pregled zapisnika 2. izredne in konstitutivne seje 
  2. Pristojnosti svetnikov v okrajih in dejavnostih
  3. Zimska služba
  4. Decembrske prireditve (okrasitev)
  5. Pregled plana dela 2019
  6. Razprava o kamnolomu
  7. Razno

 

 

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se je zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                                          Predsednik sveta KS

                                                                                                          Gregor Stopinšek l.r.

 

Vabljeni:

  • Člani sveta KS
  • Predstavnica CI Kamnoloma Pojerje Andreja Lavrič
  • Občina Laško; podžupan g. Matjaž Pikl

 

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON