Vabilo na 3. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 05. 02. 2020

V  A  B  I  L  O

Vabim  Vas na 3. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v sredo, dne 12. 02. 2020, ob 19.00 uri

v sejni sobi KS Jurklošter

Dnevni red:

 

 1. Pregled zapisnika 2. redne seje 
 2. Praznovanja v letu 2020
 3. Poročilo o izvajanju zimske službe
 4. Program dela za 2020
 5. Delovanje sveta KS (sejnine, podjemne pogodbe)
 6. Poročilo člana občinskega sveta
 7. Predvidene investicije s strani občine v letu 2020
 8. Razno

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se je zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                                          Predsednik sveta KS

                                                                                                          Gregor Stopinšek l.r.

Vabljeni:

 • Člani sveta KS
 • Magdalena Stopinšek (Kulturno društvo Prežihov Voranc), Bernard Bevc (PGD Jurklošter), Mitja Lesičar (ŠD Jurklošter), Darja Horjak (Osnovna šola Jurklošter), Željko Grofelnik (ZB za vrednote NOB Jurklošter)
 • Janko Cesar (občinski svetnik KS Jurklošter)

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON