Vabilo na 4. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 02. 03. 2020

V  A  B  I  L  O

Vabim  Vas na 4. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v torek, dne 10. 03. 2020, ob 18.00 uri

v sejni sobi KS Jurklošter

Dnevni red:

 

 1. Pregled zapisnika 3. redne seje 
 2. Kamnolom Pojerje
 3. Pregled zaključnega računa
 4. Plan dela KS 2020
 5. Marca praznujemo
 6. Organizacija 850-letnice Jurkloštra
 7. Poročilo občinskega svetnika
 8. Razno

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se je zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                                          Predsednik sveta KS

                                                                                                          Gregor Stopinšek l.r.

Vabljeni:

 • Člani sveta KS
 • Predstavnica CI Kamnoloma Pojerje Andreja Lavrič
 • Janko Cesar (občinski svetnik KS Jurklošter)

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON