Vabilo na 6. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 23. 09. 2020

V A B I L O

Vabim Vas na 6. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v četrtek, dne 01. 10. 2020, ob 18.00 uri

v dvorani kartuzijske Pristave

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 5. redne seje

 2. Poročilo občinskega svetnika

 3. Poročilo o škodi neurja in plan dela

 4. Razno

 

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                                                                         Predsednik sveta KS

                                                                                                                                          Gregor Stopinšek l.r.

                                                                                

                       

Vabljeni:

  • Člani sveta KS,
  • Občinski svetnik g. Janko Cesar,
  • Podžupan Občine Laško, g. Matjaž Pikl.

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON