Vabilo na 7. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 19. 01. 2021

V A B I L O

Vabim Vas na 7. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v sredo, dne 27. 01. 2021, ob 18.00 uri

v dvorani kartuzijske Pristave

Dnevni red: 

    1.  Pregled zapisnika 6. redne seje

2.  Kamnolom Pojerje

    3.  Poročilo občinskega svetnika

    4.  Poročilo dela za leto 2020

    5.  Plan dela za leto 2021

    6.  Predvidene investicije s strani Občine za leto 2021

    7.  Čistilna akcija

    8.  Inventurna komisija

    9.  Razno

 

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                                                                         Predsednik sveta KS

                                                                                                                                          Gregor Stopinšek l.r.

                                                                                

  

Vljudno prosim, da se seje udeležite samo, v kolikor ste zdravi in prosim za dosledno upoštevanje na dan       

seje veljavnih vladnih ukrepov in navodil NIJZ za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Vabljeni:

  • Člani sveta KS,

  • Občinski svetnik, g. Janko Cesar (k točki 3.),

  • Predstavnica CI kamnolom Pojerje ga. Andreja Lavrič (k točki 2.),

  • Podžupan Občine Laško g. Matjaž Pikl.

                     

 

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON