Vabilo na 8. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 14. 6. 2021

V A B I L O

Vabim Vas na 8. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v sredo, dne 23. 6. 2021, ob 18.00 uri

v dvorani kartuzijske Pristave

Dnevni red: 

    1.  Pregled zapisnika 7. redne seje

2.  Kamnolom Pojerje

    3.  Poročilo občinskega svetnika

    4.  Prireditve v letu 2021

    5.  Pregled plana dela za leto 2021

    6.  Razno

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                                                                         Predsednik sveta KS

                                                                                                                                          Gregor Stopinšek l.r.

                                                                                

  

Vabljeni:

  • Člani sveta KS,

  • Občinski svetnik, g. Janko Cesar,

  • Predstavnica CI kamnolom Pojerje ga. Andreja Lavrič,

  • Podžupan Občine Laško g. Matjaž Pikl.

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON