Vabilo na 9. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 18. 11. 2021

V A B I L O

Vabim Vas na 9. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v četrtek, dne 25. 11. 2021, ob 18.00 uri

v dvorani kartuzijske Pristave

Dnevni red: 

    1.  Pregled zapisnika 7. redne seje

2.  Kamnolom Pojerje

    3.  Praznovanja v decembru

    4.  Pregled plana dela

    5.  Plan dela za leto 2022

    6.  Razno

Seje se lahko udeležijo osebe, katere izpolnjujejo PCT pogoje.

 

S spoštovanjem!

                                                                                                                                         Predsednik sveta KS

                                                                                                                                          Gregor Stopinšek l.r.

                                                                                

  

Vabljeni:

  • Člani sveta KS,

  • Predstavnica CI kamnolom Pojerje ga. Andreja Lavrič,

  • Podžupan Občine Laško g. Matjaž Pikl.

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON