Vabilo na 11. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 9. 5. 2022

V A B I L O

Vabim Vas na 11. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v torek, dne 17. 5. 2022, ob 19.00 uri

v dvorani kartuzijske Pristave

Dnevni red: 

    1.  Pregled zapisnika 10. redne seje

2.  Prireditve v okviru krajevnega praznika

    3.  Poročilo občinskega svetnika

    4.  Realizacija plana dela za leto 2022

    5.  Razno

S spoštovanjem!

                                                                                                                                         Predsednik sveta KS

                                                                                                                                          Gregor Stopinšek l.r.

                                                                                

  

Vabljeni:

  • Člani sveta KS,

  • Podžupan Občine Laško g. Matjaž Pikl,

  • Občinski svetnik g. Janko Cesar,
  • Predstavniki društev KS Jurklošter.

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON