vabilo na konstututivno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER
Jurklošter 19a
3273 JURKLOŠTER
 
Jurklošter, 28.11. 2022
 
Po Poslovniku Občine Laško Vas vabim na
konstitutivno sejo sveta KS JURKLOŠTER,
 
ki bo
 
v petek, 8.12.2022 ob 18. uri
v dvorani Kartuzijske pristave.
 
Dnevni red:
1. Obravnava poročila volilne komisije ter verifikacija mandatov članov sveta KS
2. Izvolitev predsednika, podpredsednika in delitev/dodelitev ostalih nalog
3. Razno
 
S spoštovanjem!
 
Gregor Stopinšek
 
KS Jurklošter
 
Vabljeni:
 Franc Lesičar
 Maruša Horjak
 Jožef Veber
 Miroslav Lavrič
 Željko Grofelnik
 Primož Palčnik
 Aleksander Bezgovšek
 Jaka Hliš
 Predstavnik OVK

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON