Vabilo na 2. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER
Jurklošter 19a
3273 JURKLOŠTER

Jurklošter, 17.1.2023

VABILO

Vabim Vas na 2. redno sejo SVETA KS JURKLOŠTER, v ČETRTEK, 26.1.2023 ob 17. uri

v dvorani Kartuzijske pristave.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. – konstitutivne seje sveta KS
2. Pregled realizacije plana dela KS za leto 2022
3. Plan dela KS Jurklošter za leto 2023
4. Prireditve KS v letu 2023
5. Plani prireditev/projektov društev (v sodelovanju s KS Jurklošter)
6. Razno

S spoštovanjem!

Gregor Stopinšek l.r.

KS Jurklošter

Vabljeni:
Predstavnike društev/zavoda, PŠ JURKLOŠTER in VRTCA JURKLOŠTER, vabim k razpravi, k točki 6. – Plani prireditev/projektov društev (v sodelovanju s KS) ob 18. uri
 Svetniki KS: g. Aleksander Bezgovšek, g. Željko Grofelnik, g. Jaka Hliš, ga. Maruša Horjak, g. Miroslav Lavrič, g. Franc Lesičar, g. Primož Palčnik, g. Jožef Veber.
 Občina Laško
 Predstavniki društev: KD Prežihov Voranc - ga. Magdalena Stopinšek, PGD Jurklošter - g. Bernard Bevc, ŠD - g. Mitja Lesičar, LD Jurklošter - g. Miroslav Lavrič, Društvo upokojencev - g. Željko Grofelnik, DMJ - ga. Maruša Horjak, RKS – Območno združenje Laško - g. Vlado Marot, Zavod ODON – g. Janko Cesar
 Predstavnica PŠ Jurklošter – ga. Darja Horjak in predstavnica Vrtca Jurklošter – ga. Jasmina Perc

Morebitno odsotnost prosim sporočite do ponedeljka, 23.1.2023. Na tel. 030 935 352 – Gregor S. ali 031 775 505 – Maruša H.

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON