Vabilo na 3. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Jurklošter, 26.5.2023

VABILO

Vabim Vas na 3. redno sejo SVETA KS JURKLOŠTER,

v ČETRTEK, 8.6.2023 ob 18. uri

v dvorani Kartuzijske pristave.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika 2. redne seje sveta KS
  2. Poročilo občinskega svetnika
  3. Vloge društev, za sofinanciranje prireditev
  4. Prireditve KS
  5. Pregled plana dela KS Jurklošter za leto 2023
  6. Razno

S spoštovanjem!

                                                                                            Gregor Stopinšek l.r.

      KS Jurklošter

Vabljeni:

  • Svetniki KS: g. Aleksander Bezgovšek, g. Željko Grofelnik, g. Jaka Hliš, ga. Maruša Horjak, g. Miroslav Lavrič,  g. Franc Lesičar, g. Primož Palčnik,  g. Jožef Veber.
  • Občina Laško,
  • Podžupana, za področje krajevnih skupnosti – g. Mačkošek,
  • Občinski svetnik, g. Janko Cesar

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON