Vabilo na 4. redno sejo

Jurklošter, 30.10.2023

VABILO

Vabim Vas na 4. redno sejo SVETA KS JURKLOŠTER,

v ČETRTEK, 9.11.2023 ob 17. uri
v dvorani Kartuzijske pristave.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 3. redne seje sveta KS
2. Poročilo občinskega svetnika
3. Decembrsko dogajanje
4. Pregled plana/realizacije plana dela KS Jurklošter za leto 2023
5. Razno

S spoštovanjem!

Gregor Stopinšek l.r.

KS Jurklošter

 

Vabljeni:
 Svetniki KS: g. Aleksander Bezgovšek, g. Željko Grofelnik, g. Jaka Hliš, ga. Maruša Horjak, g. Miroslav
Lavrič, g. Franc Lesičar, g. Primož Palčnik, g. Jožef Veber.
 Občina Laško,
 Podžupana, za področje krajevnih skupnosti – g. Mačkošek,
 Občinski svetnik, g. Janko Cesar,
 Predsednica KD Prežihov Voranc, ga. Magdalena Stopinšek

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON