Vabilo na 2. redno sejo KS Jurklošter

V A B I L O

Vabim Vas na 2. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v torek, dne 10.03.2015 ob 19.30 uri

v sejni sobi KS Jurklošter

Dnevni red:

 

 1. Pregled zapisnika 1. seje sveta
 2. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2014
 3. Izvajanje letnega plana – tekoča problematika
 4. Poročilo o izvajanju zimske službe
 5. Kategorizacija cest – odstopne izjave
 6. Marca praznujemo
 7. Priprava na izvedbo Čistilne akcije
 8. Priprave na izvedbo Krajevnega praznika
 9. Pobude in vprašanja
 10. Razno

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se je zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                                          Predsednik sveta KS

                                                                                                          Franc Lesičar l.r.

Vabljeni:

 • Člani sveta KS
 • Predsedniki društev v KS (ga. Stopinšek Magda, g. Bevc Bernard, g. Vresk Anton, g.Robert Lesičar, ga. Horjak Maruša, Ga. Žagar Barbara, g. Vrhovšek Jože, g. Gračner Edvard)
 • Predstavnik »Fantov z vseh hribov«
 • Predsednik NO ga. Lesičar Marjeta

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON