Vabilo na 3. redno sejo sveta KS Jurklošter

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 29.06.2015

V A B I L O

Vabim Vas na 3.redno sejo sveta KS Jurklošter, ki bo

v torek, dne 07.07.2015 ob 19.00 uri

v sejni sobi KS Jurklošter

Dnevni red:

 

 1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta
 2. Organizacija krajevnega praznika
 3. Končno poročilo o izvajanju zimske službe
 4. Realizacija letnega plana
 5. Poročilo popisa stanja javnih poti
 6. Poročilo članov občinskega sveta
 7. Prijava za tekmovanje najlepše urejenih vasi in objektov
 8. Pobude in vprašanja
 9. Razno

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                                          Predsednik sveta KS

                                                                                                          Franc Lesičar l.r.

Vabljeni:

 • Člani sveta KS
 • Predsedniki društev v KS (ga. Stopinšek Magda, g. Bevc Bernard, g. Grofelnik Željko, g.Volavšek Simon, Fantje z vseh hribov)
 • Ga. Marjeta Lesičar
 • Ga. Milena Doberšek

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON