Vabilo na 4. redno sejo sveta KS Jurklošter

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 03.11.2015

V A B I L O

Vabim Vas na 4.redno sejo sveta KS Jurklošter, ki bo

v torek, dne 10.11.2015 ob 18.00 uri

v sejni sobi KS Jurklošter

Dnevni red:

 1. Prireditve v mesecu decembru
 2. Pregled zapisnika zadnje seje sveta
 3. Poročilo o izvedbi Krajevnega praznika
 4. Realizacija letnega plana za leto 2015
 5. Rebalans letnega plana za leto 2015
 6. Program dela za leto 2016-17
 7. Poročilo o izvedbi razpisa za zimsko službo
 8. Imenovanje inventurne komisije
 9. Pobude in vprašanja
 10. Razno

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                                          Predsednik sveta KS

                                                                                                          Franc Lesičar l.r.

Vabljeni:

 • Člani sveta KS
 • Ga. Marjeta Lesičar
 • Predsedniki društev
 • Ga. Horjak Darja

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON