Vabilo na 5. redno sejo sveta KS Jurklošter

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum:09.03.2016

V A B I L O

Vabim Vas na 5. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v četrtek, dne 17.03.2016 ob 20.00 uri

v sejni sobi KS Jurklošter

Dnevni red:

 

 1. Pregled zapisnika 4. seje sveta
 2. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2015
 3. Izvajanje letnega plana 2016 – tekoča problematika
 4. Poročilo o izvajanju zimske službe
 5. Sprememba volišč
 6. Problematika odstranitve bencinske črpalke
 7. Vloge krajanov
 8. Poročilo o projektu kartuzije
 9. Praznovanja 2016
 10. Priprava na izvedbo Čistilne akcije
 11. Otvoritev mostu v Jurkloštru
 12. Razno

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se je zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                                          Predsednik sveta KS

                                                                                                          Franc Lesičar l.r.

Vabljeni:

 • Člani sveta KS
 • Predsedniki društev v KS (ga. Stopinšek Magda, g. Bevc Bernard, g.Lavrič Miro, Simon Volavšek, ga. Horjak Maruša, Ga. Žagar Barbara, g. Vrhovšek Jože, g. Grofelnik Željko, g. Gračner Edvard)
 • Predstavnik »Fantov z vseh hribov«
 • Predsednik NO ga. Lesičar Marjeta

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON