Vabilo na 8. redno sejo KS Jurklošter

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 25. 02. 2017

V  A  B  I  L  O

Vabim  Vas na 8. redno sejo sveta KS Jurklošter,

ponedeljek, dne 06. marca ob 18.00 uri

v sejni sobi KS Jurklošter

Dnevni red:

 

 1. Pregled zapisnika 7. seje sveta
 2. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2016
 3. Izvajanje letnega plana 2017 – tekoča problematika
 4. Poročilo o izvajanju zimske službe
 5. Vloge krajanov
 6. Poročilo o projektu kartuzije
 7. Praznovanja 2017
 8. Priprava na izvedbo Čistilne akcije 2017
 9. Razno

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se je zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                                          Predsednik sveta KS

                                                                                                          Franc Lesičar l.r.

Vabljeni:

 • Člani sveta KS in ga. Dobršek Milena
 • Predsedniki društev v KS (ga. Stopinšek Magda, g. Bevc Bernard, g.Lavrič Miro, Simon Volavšek, ga. Horjak Maruša, Ga. Žagar Barbara, g. Adriana Košenina, g. Grofelnik Željko, g. Gračner Edvard)
 • Predstavnik »Fantov z vseh hribov«
 • Predsednik NO ga. Lesičar Marjeta

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON