Vabilo na 9. redno sejo KS Jurklošter

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 21.11.2017

V  A  B  I  L  O

Vabim  Vas na 9. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v torek, dne 28.11.2017 ob 18.00 uri

v sejni sobi KS Jurklošter

Dnevni red:

 

 1. Pregled zapisnika 8. seje sveta  (zapisnik v prilogi vabila)
 2. Izvajanje letnega plana 2017 – tekoča problematika
 3. Kategorizacija cest
 4. Poročilo o delu Občinskega sveta
 5. Zimska služba 2017-2018
 6. Plan za leto 2018
 7. Izvolitev popisne komisije za popis OS
 8. Praznovanja v decembru
 9. Razno

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                               Predsednik sveta KS

                                                                                               Franc Lesičar l.r.

                                                                                

                       

Vabljeni:

 • Člani sveta KS
 • Ga. Milena Dobršek
 • Predsedniki društev v KS (ga. Stopinšek Magda, g. Bevc Bernard, g. Grofelnik Željko, Adriana Košenina, Horjak Maruša, Mitja Lesičar)
 • Predsednik NO ga. Lesičar Marjeta

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON