Vabilo na 11. redno sejo KS Jurklošter

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 08.10.2018

V A B I L O

Vabim Vas na 11. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v torek, dne 16.10.2018 ob 18.00 uri

v sejni sobi KS Jurklošter

Dnevni red:

 

  1. Pregled zapisnika 10. seje sveta
  2. Izvajanje letnega plana 2018 – tekoča problematika
  3. Volitve
  4. Razno

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                               Predsednik sveta KS

                                                                                               Franc Lesičar l.r.

                                                                                

                       

Vabljeni:

  • Člani sveta KS
  • Predsednik NO ga. Lesičar Marjeta

                                                                                

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON