Vabilo na konstitutivno sejo sveta KS Jurklošter

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 30.11.2018

V  A  B  I  L  O

Po 18.členu statuta KS Jurklošter Vas vabim na

konstitutivno sejo sveta KS Jurklošter, ki bo

v PETEK, 07. decembra 2018 ob 18.00.uri

v sejni sobi KS Jurklošter

Dnevni red

1. Obravnava poročila volilne komisije ter verifikacija mandatov članov sveta KS.

2. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS.

3. Razno.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite vsi vabljeni!

S spoštovanjem!

                                                                                                          KS Jurklošter                                                                                                                                                    Franc Lesičar l.r.  

                                                                                                       

                                                                                

Vabljeni:

  • Cesar Janko
  • Razboršek Srečko
  • Horjak Maruša
  • Žagar Barbara
  • Stopinšek Gregor
  • Ocvirk Klemen
  • Volavšek Milan
  • Lesičar Mitja

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON