Vabilo na 3. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 17. 04. 2019

V  A  B  I  L  O

Vabim  Vas na 3. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v četrtek, dne 25. 04. 2019 ob 19.00 uri

v sejni sobi KS Jurklošter

Dnevni red:

 

  1. Pregled zapisnika 2. seje sveta
  2. Služnost v kamnolomu Pojerje
  3. Obravnava in sprejem pravilnika o financiranju društev
  4. Zimska služba
  5. Razno

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                              Predsednik sveta KS

                                                                                              Franc Lesičar l.r.

                                                                                

                       

Vabljeni:

  • Člani sveta KS
  • Gospd Matjaž Pikl; podžupan občine Laško
  • Gospod Ferdinand Hercog in gospod Andrej Hercog; GM Hercog d. o. o.

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON