Vabilo na 4. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 13. 06. 2019

V  A  B  I  L  O

Vabim  Vas na 4. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v četrtek, dne 20. 06. 2019 ob 19.00 uri

v sejni sobi KS Jurklošter

Dnevni red:

 

 1. Pregled zapisnika 3. seje sveta
 2. Kamnolom Pojerje
 3. Obravnava predloga o razrešitvi predsednika KS
 4. Zimska služba – predlog
 5. Izvajanje letnega programa
 6. Obravnava in sprejem pravilnika o financiranju društev
 7. Športni dan Jurkloštra in pohod
 8. Razno

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                              Predsednik sveta KS

                                                                                              Franc Lesičar l.r.

                                                                                

                       

Vabljeni:

 • Člani sveta KS
 • Gospd Matjaž Pikl; podžupan občine Laško
 • Civilna iniciativa Kamnolom Pojerje

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON