Vabilo na 1. izredno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 02. 07. 2019

V  A  B  I  L  O

Na podlagi poziva svetnikov in glede na 26. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) sklicujem

1. izredno sejo sveta KS Jurklošter,

ki bo v ponedeljek, 08. 07. 2019, ob 19:00 uri

v sejni sobi KS Jurklošter.

Za sejo v skladu z 29. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) predlagam dnevni red:

  1. Razprava o nadaljnji organizaciji dela sveta KS Jurklošter in ponovnemu imenovanju na funkcije, znotraj le tega;
  2. Obravnava odstopne izjave.

Obrazložitev:

Izredna seja se sklicuje glede na pismen poziv članov sveta KS Jurklošter in glede na nujnost vzpostavitve organizacije dela sveta KS/pristojnosti krajevne skupnosti in članov sveta. Za nemoteno nadaljnje delo sveta KS je seja potrebna.

Vabljene prosim za zanesljivo udeležbo.

Vabljeni:

  • Člani sveta KS Jurklošter
  • Direktorica UO Laško Tina Rosina                         

Podpredsednik KS Jurklošter

Janko Cesar

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON