Vabilo na 2. izredno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 16.07.2019

V  A  B  I  L  O

Vabim  Vas na 2. izredno sejo sveta KS Jurklošter,

v torek, dne 23. 07. 2019, ob 19.00 uri

v sejni sobi KS Jurklošter

Dnevni red:

 

  1. Pregled zapisnika 4. redne in 1. izredne seje
  2. Razprava o nadaljnjem poteku in programu dela sveta KS
  3. Razno

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                              Predsednik sveta KS

                                                                                              Gregor Stopinšek l.r.

                                                                                

                       

Vabljeni:

  • Člani sveta KS

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON